Voorstelling jaarwerk 4HW

dinsdag, 4 juni, 2024

De leerlingen van 4 Humane Wetenschappen werkten tijdens het vak kunstbeschouwing aan een vakoverschrijdend spel met als uitgangspunt dat kunst meerdere functies kan hebben. 

Ze doorgrondden daarvoor eerst een thema uit een van de richtingsvakken: sociologie, psychologie of filosofie.  Ze verwerkten dit in een WORD-document. Hierbij  leerden ze niet enkel informatie uit verschillende bronnen samenvoegen tot een samenhangende tekst, maar ook teksten structureren met behulp van koppen.  Vervolgens werden de gebruikte bronnen en koppen gegenereerd tot een bibliografie en inhoudstafel.  Ook analyseerden zij een toepasselijk kunstwerk waarbij zij de geziene leerstof uit het vak kunstbeschouwing dienden toe te passen. Uiteindelijk kozen ze een spelvorm aangepast aan hun geselecteerd doel en doelpubliek. Dit resulteerde in originele, zelfgemaakte en tevens duurzame spellen passend binnen een agogisch kader.

De leerlingen van 3 Humane Wetenschappen werden uitgenodigd om in kleine groepjes deze verschillende agogische spellen te spelen en feedback te geven op zowel aanpak als inhoud. Dit was voor beide klassen een leermoment: gerichte feedback geven, omgaan met feedback, inzicht in agogisch handelen, plannen, organiseren, ... .

We mogen met trots zeggen dat de voorstelling van het jaarwerk editie 2023-2024 een succes was!