CLIL

CLIL: where content & language meet

Sinds 2007 biedt de SHD, als één van de pioniers in Vlaanderen, CLIL aan: Content and Language Integrated Learning. Dit is een onderwijsvorm waarbij zaakvakken zoals wiskunde, geschiedenis, … deels in het Engels worden gegeven. Concreet gaat het om maximaal 5 lesuren per week over de vakken heen.

Waarom CLIL ?

De voordelen van CLIL zijn duidelijk:

 • De kennis van de taal gaat erop vooruit, door het natuurlijke karakter van de taalverwerving
 • De leerlingen ontwikkelen meer spreekdurf
 • De woordenschat breidt enorm uit

Maar ook…

 • De kennis van de moedertaal neemt toe
 • Het zaakvak is grondiger gekend
 • De motivatie van de leerlingen is groter
 • Het brein vaart er wel bij: een extra gestimuleerd brein is er twee waard

 
In welke vakken mag je CLIL verwachten?

Momenteel bestaat ons team uit 25 leerkrachten die het C1-niveau Engels behaald hebben en dus officieel mogen CLIL-len. Je kan je dus aan CLIL-lessen verwachten bij:

 • Wiskunde
 • Fysica
 • Economie
 • Informatica
 • Chemie
 • Statistiek
 • Gedragswetenschappen
 • Film en poëzie
 • STEM
 • Geschiedenis

Verloop van CLIL-lessen

CLIL-lessen verlopen quasi volledig in het Engels, maar indien nodig wordt even overgestapt naar het Nederlands. Uiteraard werd er Engelstalig lesmateriaal ontwikkeld op het niveau van de leerling en met veel aandacht voor visuele ondersteuning.

Binnen de CLIL-lessen wordt extra ingezet op coöperatief leren, waarbij de leerlingen zoveel mogelijk actief betrokken zijn. Hierdoor nemen niet alleen hun taalvaardigheden toe, maar ook de sociale vaardigheden én de klassfeer verbeteren.

 Evaluatie in een CLIL-vak

De evaluatie binnen een CLIL-vak verloopt net zoals bij een gewoon zaakvak, maar dan in het Engels. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij zowel hun schriftelijke als mondelinge antwoorden zoveel mogelijk in het Engels formuleren, maar de nadruk ligt steeds op de evaluatie van de inhoud. De leerling moet vooral de motivatie tonen om zoveel mogelijk in het Engels te participeren tijdens de lessen!