iPads

In september 2013 werd het project "Tablets @ SHD" boven de doopvont gehouden. Het project stelde als doel het implementeren van tablets in het lesgebeuren. ICT-leerkrachten Dieter Beckers en Martijn Vranken vlogen samen met de leerlingen van 3F in de wondere wereld van de tablets.

Na een schooljaar van intensief proefdraaien werd de knoop doorgehakt. Vanaf schooljaar 2014 - 2015 werd de iPad ingezet in heel het derde jaar. Concreet houdt dit in dat de leerlingen van 3ASO en TSO hun persoonlijke tablet mee naar school mogen brengen. De tablet werd ingeschakeld als ondersteunend middel tijdens de lessen. Vertalingen opzoeken, wiskundige bewerkingen uitvoeren, mindmaps creëren, geografische kaarten bestuderen... vanaf 2015 gebeurt dit alles via de iPad.

Onze school trekt duidelijk de kaart van het ICT-gebeuren. Uit cijfers blijkt dat nieuwe media niet meer kunnen noch mogen genegeerd worden. Of zoals de directeur van het VTI Brugge tijdens de sessie "Media op school in de praktijk" zei: "Tegenstanders zullen de strijd tegen smartphones en tablets verliezen!" Hij verwees hierbij naar de komst van rekenmachines destijds waarbij hard geroepen werd: "Dat komt er hier op school niet in!" Of de secretaresses die bijna in staking gingen omdat hun typemachine vervangen werd door een PC...

Vanaf september 2022 zal de iPad ingezet worden in alle graden. 

Via onderstaande linkknop kan je alle info vinden omtrent de aankoop van je toestel.