Organisatie

Onze school behoort tot de scholengemeenschap van het provinciaal en stedelijk onderwijs Limburg, afgekort SGPSOL.

*SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur is het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem. Schepen van onderwijs is de heer Pieter Indemans.

*DIRECTIE

*COORDINATOREN

*GOK-coördinator: Nele Bleukx 

*ZORGcoördinator: Wilfried Croux

*PEDAGOGISCHE RAAD: voorzitter: Jurrith Biesmans (te bereiken via smartschool)

*OUDERVERENIGING: voorzitter: Inge Ramaekers

*LEERLINGENPARLEMENT: voorzitter: Jasmien Van de Beek (te bereiken via smartschool)

*Aanvraag voor STAGE: mevrouw Nele Bleukx en mevrouw Viviane Warson

*VERLOOP VAN EEN SCHOOLDAG:

De dagindeling op school ziet er als volgt uit:

 

Voor de leerlingen van de 1ste en de 2de graad eindigen de lessen om 15.30u. Tijdens het 9de lesuur kunnen er wel inhaallessen of andere activiteiten zijn. Voor de 3de graad kan er op woensdag een 5de lesuur, op dinsdag en/of donderdag een 9de lesuur zijn. Dit zie je in je lessenrooster dat op Smartschool verschijnt.
Op woensdag eindigen de lessen om 12u.

 

Schoolbussen:

De bussen vertrekken alle dagen na het 8ste lesuur (woensdag na het 4de lesuur). Wees ruim op tijd aan de opstapplaats.