Tweedes op excursie naar Brussel

donderdag, 28 april, 2022

Naar jaarlijkse traditie (met uitzondering van 2 corona jaren) gingen de tweedejaars opnieuw op verkenning naar onze hoofdstad Brussel.

Voor het vak aardrijkskunde werd in de voormiddag de binnenstad te voet verkend en kregen de leerlingen o.a. de onderzoeksvraag ‘kan een grote stad zoals Brussel ook duurzaam zijn’?

In de namiddag werd de Matongéwijk en het Poelaertplein bezocht. Met een hoogtemeterapp konden de leerlingen zelf opmeten, dat ze vanaf de Grote Markt zo’n 50 meter ‘naar boven’ gewandeld zijn. De leerlingen van Latijn bezochten het museum Kunst en Geschiedenis in het Jubelpark.

Wegens een staking van de metro op vrijdag was het spijtig genoeg niet mogelijk om tot aan het Brussels Atomium te geraken.

De klassen die maandag op excursie gingen, hadden minder goed weer en werden ’s middags zelfs getrakteerd op flinke plensbuien. Maar deze groepen konden wel met de metro naar het Atomium om zo een mooie dag af te sluiten.