Derde graad

 

Info bestemd voor zij-instromers vanaf het vierde jaar!
Op onze school wordt er gewerkt met een iPad tijdens de lessen. We werken volgens het principe BYOD (Bring Your Own Device).
Indien u vragen heeft kan u steeds terecht bij onze tabletcoördinatoren Dieter Beckers & Martijn Vranken.