Wie is wie?

Onze school behoort tot de scholengemeenschap van het provinciaal en stedelijk onderwijs Limburg, afgekort SGPSOL.

*SCHOOLBESTUUR

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Het schoolbestuur is het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem. Schepen van onderwijs is de heer Pieter Indemans.

*DIRECTIE

*COORDINATOREN

 

*GOK-coördinator: Nele Bleukx 

*ZORGcoördinator: Wilfried Croux

*PEDAGOGISCHE RAAD: voorzitter: Jurrith Biesmans (te bereiken via smartschool)

*OUDERVERENIGING: voorzitter: Inge Ramaekers

*LEERLINGENPARLEMENT: voorzitter: Jasmien Van de Beek (te bereiken via smartschool)

*Aanvraag voor STAGE: mevrouw Nele Bleukx en mevrouw Viviane Warson