Naar school in coronatijd

UPDATE 2020-11-16

Na de herfstvakantie starten we in code oranje.
- Leerlingen van de eerste graad volgen het normale lessenrooster
- Leerlingen tweede en derde graad:
* de 1ste week komt op maandag 3 en  5 en op dinsdag 4 en 6 en zo afwisselend wat betekent dat de 2de week op maandag 4 en  6 komt en op dinsdag 3 en 5 en zo tot aan de examens
de andere dagen zijn de leerlingen dus thuis en dient er overgeschakeld te worden op afstandsonderwijs. Dit kan op diverse manieren nl. door instructiefilmpjes, opdrachten, live lessen, ... De leerlingen van de 2de en 3de graad beschikken minstens over een tablet en zijn dus hopelijk allemaal bereikbaar.  Bij leerlingen die niet zouden bereikbaar zijn, gaan we hierin bijsturen.

 

UPDATE 2020-10-25 - bericht van onderwijs.vlaanderen.be

Herfstvakantie met 2 dagen verlengd. Meer info via deze link!

UPDATE 2020-10-25 - nota Dir. Aerts

Reeds 8 schoolweken zitten er op. Door ieders medewerking zijn die behoorlijk goed verlopen in navolging van de maatregelen door Covid-19.  Maar ik vertel jullie niets nieuws dat we in moeilijke periode zijn terecht gekomen en dat onze overheden de maatregelen hierdoor moeten bijsturen (lees: verstrengen).  Code oranje laat fysieke lessen nog altijd toe en dat willen we ook. Toch zien we ons genoodzaakt enkele aanpassingen door te voeren om zo de laatste week voor de herfstvakantie ook nog goed door te komen.
Na overleg met alle actoren hebben we beslist dat volgende week de schooluren er als volgt zullen uit zien:
- Maandag 26 okt. lesvrij door ped. dag.
- Dinsdag 27 okt. les t.e.m. het 5de uur
- Woensdag 28 okt. zoals voorheen
- Donderdag 29 okt. les t.e.m. het 5de uur
- Vrijdag 30 okt; les t.e.m. het 5de uur.

Voor de leerlingen van 1, 2 en 3 zal er een uur van de namiddag naar het 5de uur worden geschoven. 
Alle opdrachten/taken/toetsen proberen we zoveel mogelijk te laten doorgaan.
Daarnaast zal er afstandsonderwijs (online les geven) gebeuren waar nodig.
We zijn volop bezig de lessenroosters aan te passen voor de periode 27-30 okt.
Kijk dagelijks je agenda in Smartschool na!
De schoolbussen rijden dinsdag, donderdag en vrijdag om 13.00u naar huis.
Voor de studie, inhaallessen e.d. krijgen jullie waar nodig een afzonderlijk bericht.

Ons opzet heeft heel wat doelen:
- zorgen dat we die week nog overbrugd krijgen
- geen middagpauzes waarbij de mondkapjes af moeten om te eten
- ervoor zorgen dat het aantal leerlingen dat besmet raakt niet toeneemt
- de zorg van en voor alle collega's en leerlingen om niet in quarantaine te moeten nog voor een vakantie en dan ook in die vakantie. Iedereen heeft een deugddoende vakantie meer dan verdiend.

Als we op deze manier de herfstvakantie halen, mogen we heel tevreden zijn. Dit liever dan helemaal te moeten overschakelen op afstandsonderwijs.

We zetten ook nog eens even in de verf:
- Wanneer je de scholencampus betreedt, draag je altijd het mondkapje (neus en mond zijn bedekt). Dus overal op het schoolterrein en in de gebouwen!
- Ontsmet regelmatig je handen!
- Houd de afstandsregels in acht!
Beste leerlingen, dit moet. We hebben geen andere keuze als we samen het virus halt willen toe roepen.

Veilige groeten

Ivo Aerts
dir.

2020-09-01

Ongetwijfeld hoorde je op het nieuws dat we het schooljaar starten in ‘fase geel’. Dit betekent dat alle leerlingen elke dag naar school komen en gewoon de lessen volgen, weliswaar met verhoogde veiligheidsmaatregelen.

Het dragen van een mondmasker is verplicht wanneer je bij het belsignaal in de rij gaat staan, binnen de gebouwen en tijdens de lessen, behalve tijdens de LO-lessen en bij het eten en/of drinken.
Wij raden aan om het mondmasker ook op de speelplaats te dragen zeker als je onvoldoende afstand kan houden.
Ook op de bus (schoolbus en De Lijn) geldt er een mondmaskerplicht.
Bij aankomst op de school vragen we om de handen te wassen en te ontsmetten. Je kunt je eigen handontsmetting meebrengen.
Houd, waar mogelijk, voldoende afstand (1,5 meter afstand).

Als je voor je naar school vertrekt koorts hebt, je niet goed voelt, je moet hoesten, kortademig bent, spier-, hoofd- of keelpijn hebt… dan vragen we om eerst contact op te nemen met je huisarts en niet naar school te komen. 

 

Verloop eerste schooldag:

Eerste jaar:

We verwachten jullie allen van 8.20 uur tot 15.30 uur.

De eerste schooldag mag je je aanmelden in de sporthal op het K. Boudewijnplein. Je krijgt daar een sticker met je naam en klas en je kan dan onmiddellijk doorschuiven naar je klasbubbel. Van zodra je bubbel compleet is, nemen je klastitularissen je mee naar de klas. 

De voormiddag besteden we aan onthaal en allerlei kennismakingsactiviteiten. We maken jou ook een beetje wegwijs in het dagdagelijkse schoolleven, zodat je je vanaf de eerste dag meteen thuis voelt.  Voor die eerste dag heb je enkel papier en een pen nodig . Ook in de namiddag  worden er allerlei kennismakings-en bubbelbuildingactiviteiten georganiseerd.  We maken ook klassikale afspraken rond sociale media en je leert ook werken met smartschool.

Tweede en derde jaar:

Jullie eerste schooldag is van 13.00u tot 15.30u. Dit zijn 3 lestijden. Er is geen pauze om 14.40u.
- Breng schrijfgerief en een cursusblok mee.
- Breng een grotere (boeken-)tas mee om je boeken in te deponeren die je zal meekrijgen.
- De schoolbussen rijden op 1 september ook 's middags om je op te halen en om 15.40u terug naar huis te brengen.
- In smartschool kan je zien in welke klas je wordt ingedeeld. Gelieve op de speelplaats te verzamelen aan het klasnummer dat in je smartschoolagenda staat. Je titularissen zullen je daar komen afhalen.
 

Vierde, vijfde en zesde jaar:

Jullie eerste schooldag is van 8.20u tot 13.00u. Dit zijn 5 lestijden. Er is pauze na het 3de uur,  om 10.55u.
- Breng schrijfgerief en een cursusblok mee.
- Breng een grotere (boeken-)tas mee om je boeken in te deponeren die je zal meekrijgen.
- De schoolbussen rijden op 1 september 's morgens om je op te halen en ook 's middags om je terug naar huis te brengen.
- In smartschool kan je zien in welke klas je wordt ingedeeld. Gelieve op de speelplaats te verzamelen aan het klasnummer dat in je smartschoolagenda staat. Je titularissen zullen je daar komen afhalen.

Om de geldende veiligheidsmaatregelen te kunnen garanderen wordt het tijdsverloop van een schooldag @SHD aangepast. Deze wijziging gaat in vanaf 2 september 2020.

Eerste, tweede, derde jaar:

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

8u20: belsignaal
8u25-9u15: lesuur 1
9u15-10u05: lesuur 2
10u05-10u25: pauze
10u25-11u15: lesuur 3
11u15-12u05: lesuur 4
12u05-12u55: middagpauze
13u-13u50: lesuur 6
13u50-14u40: lesuur 7
14u40-15u30: lesuur 8

Er is geen avondstudie voor de leerlingen met de schoolbus en dus kan iedereen om 15.30u naar huis. De schoolbussen vertrekken om 15.40u.

Woensdag

8u20: belsignaal
8u25-9u15: lesuur 1
9u15-10u05: lesuur 2
10u05-10u20: pauze
10u20-11u10: lesuur 3
11u10-12u00: lesuur 4

Vierde, vijfde, zesde jaar

Maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag

8u20: belsignaal
8u25-9u15: lesuur 1
9u15-10u05: lesuur 2
10u05-10u55: lesuur 3
10u55-11u15: pauze
11u15-12u05: lesuur 4
12u05-12u55: lesuur 5
12u55-13u50: middagpauze
13u50-14u40: lesuur 7
14u40-15u30: lesuur 8

Er is geen avondstudie voor de leerlingen met de schoolbus en dus kan iedereen om 15.30u naar huis. De schoolbussen vertrekken om 15.40u.

Woensdag 

8u20: belsignaal
8u25-9u15: lesuur 1
9u15-10u05: lesuur 2
10u05-10u55: lesuur 3
10u55-11u10: pauze
11u10-12u: lesuur 4
Sommige richtingen hebben nog een vijfde lesuur op woensdag tot 12u50.