Leerlingenbegeleiding

INTERNE LEERLINGENBEGELEIDING (ILB)

We trachten om als school aan alle leerlingen optimale kansen te bieden. Vandaar dat alle leerkrachten bereid zijn om enkele leerlingen individueel te begeleiden.
Daarnaast zijn er enkele personen die speciaal ter beschikking zijn om jullie te helpen: de leerlingenbegeleiders. Ook op eigen initiatief mag je de leerlingenbegeleiders contacteren via smartschool.
Zorgleerlingen met studie- en/of gedragsproblemen kunnen rekenen op individuele begeleiding hetzij via de interne leerlingenbegeleiding hetzij via het ondersteuningsnetwerk. (OONW-Limburg, regio Dilsen-Stokkem)
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de leerlingenbegeleiders in onze school samen in een cel leerlingenbegeleiding. Op regelmatige basis bespreken zij de moeilijke situatie waarmee sommige leerlingen te kampen hebben en zoeken ze samen met een medewerker van het CLB naar gepaste oplossingen.
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er worden geen beslissingen genomen over je hoofd of achter je rug. Het is mogelijk dat we je aanraden om je ouders te informeren, dat bespreken we dan samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening met wat het beste is voor anderen.

Wie zijn onze leerlingenbegeleiders?

*Eerste graad: Dorine Achten (te bereiken via smartschool)

*Tweede graad: Bart Moors (te bereiken via smartschool)

*Derde graad: Katrien De Roeck (te bereiken via smartschool)

*Coördinatie ILB: Lydia Huskens (te bereiken via smartschool en via lydia.huskens@sh-dilsen.be )

 

CLB

Elke school werkt samen met een CLB, een centrum voor leerlingenbegeleiding. Ouders, leerlingen en de school krijgen er informatie, hulp en begeleiding. Onze school werkt samen met het Provinciaal Centrum voor LeerlingenBegeleiding (PCLB). 

Het Provinciaal CLB is gelegen in de Willekensmolenstraat 140 in Hasselt maar de CLB-medewerkers zijn ook regelmatig op school aanwezig voor afspraken.

Het PCLB begeleidt leerlingen op 4 domeinen:

  • Leren en studeren: Voor problemen met lezen, schrijven en leren zoeken we samen met de leerling, de ouders en de leerkracht naar gepaste ondersteuning. Waar nodig doen we bijlomende onderzoeken of verwijzen we door naar meer gespecialiseerde diensten.
  • School- en studiekeuzes: PCLB-medewerkers geven informatie en advies bij belangrijke keuzemomenten. Ouders, leerlingen kunnen ook zelf contact opnemen met het PCLB voor persoonlijk overleg. Bij spijbelen is het PCLB-team verplicht om begeleiding te starten. De school schakelt dan het PCLB in. We sporen samen met de ouders, de leerling de redenen van het spijbelgedrag op en bieden een oplossing aan.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Ook als je je niet goed voelt, kun je bij ons terecht. Soms is ondersteuning door de school en/of CLB voldoende. Is er meer of andere hulp nodig, dan schakelt het PCLB specialisten in.
  • Preventieve gezondheidszorg: Voor alle kinderen zijn er verplichte medische onderzoeken. Bij het uitbreken van besmettelijke ziekten geeft de CLB-arts aan de school en ouders advies over hoe verspreiding te voorkomen. Leerlingen krijgen bij ons ook de nodige vaccinaties.

Het PCLB werkt vraaggestuurd, op vraag van leerlingen en ouders. Ook de school heeft op regelmatige basis overleg met een CLB-medewerker om zorgen en vragen rond leerlingen, klassen, … te bespreken. Meer informatie over hun werking vindt u op hun website www.pclb.be.

Het PCLB werkt steeds gratis en met jouw toestemming.

Kom je met hen in contact, dan respecteren zij jouw rechten. Voor uitgebreidere info hieromtrent surf je naar www.rechtspositie.be

U kan de medewerkers van het PCLB bereiken langs volgende kanalen:

  • Telefonisch: 011/ 23 81 20, telkens van 9u tot 16u30, op vrijdag van 9u tot 16u
  • Via mail: pclb@limburg.be
  •  Via smartschool : CLB , Maaike Evens, Wilfried Croux, Els Wuytens, Lies Rutten, Stefanie Bruynseels.
  •  Via de website: pclb.be.

 De CLB-medewerkers hebben wekelijks een multidisciplinair overleg waar uw vraag zal  besproken worden. Na dit overleg zal een CLB-medewerker van het team u contacteren om concrete afspraken te maken.

Indien u een vraag heeft rond het medisch dossier van uw kind, kan u contact nemen met Christina.Campana (verpleegkundige - Christina.Campana@limburg.be) of Dr. Sofie Tollet (Sofie.Tollet@limburg.be) U kan hen best telefonisch bereiken op het centrum te Hasselt.

Je kunt ook chatten met het CLB: www.clbchat.be 

Het PCLB is open tijdens de herfstvakantie, enkele dagen in de kerstvakantie, de krokusvakantie, de eerste twee weken van juli en de laatste twee weken van augustus.

Het PCLB is gesloten tijdens de rest van de kerstvakantie, de paasvakantie, vrijdag na Hemelvaart en in de zomervakantie van 15 juli tot en met 15 augustus.