Dobbel-je-zin!

dinsdag, 8 december, 2020

Al spelend leren, dat deden de leerlingen van 1C en 1G in de les Nederlands. Dobbel-je-zin werd in kleine groepjes gespeeld met als doel goede Nederlandse zinnen leren maken. Het aantal ogen op de dobbelsteen bepaalde hierbij de zinsstructuur. Aan fantasie ontbrak het zeker niet, maar de jury (lees juf Noukens) was streng: klopt de zinsbouw zoals gevraagd? Een extra bonuspunt kon verdiend worden als de hoofdletter aan het begin van de zin en het eindleesteken niet ontbraken. Na drie rondes werden de punten geteld en het winnende groepje bekend gemaakt. Het taalspelletje viel duidelijk in de smaak bij deze eerstejaars. Voor herhaling vatbaar dus!